הרשמה מאוחרת:

מתעניינים יקרים, 

על מנת להמשיך את תהליך ההתמיינות למכינה אנא מלא/י את השאלון המופיע בקישור הבא:

https://goo.gl/forms/5c0ERjcds3WGnmtx2
 

הרשמה מאוחרת:

מתעניינים יקרים, 

על מנת להמשיך את תהליך ההתמיינות למכינה אנא מלא/י את השאלון המופיע בקישור הבא:

https://goo.gl/forms/5c0ERjcds3WGnmtx2
 

הרשמה מאוחרת:

מתעניינים יקרים, 

על מנת להמשיך את תהליך ההתמיינות למכינה אנא מלא/י את השאלון המופיע בקישור הבא:

https://goo.gl/forms/5c0ERjcds3WGnmtx2
חפש
דף הבית >> אודות >> מי אנחנו
 
המדרשה למנהיגות חברתית - "עין פרת", היא מוסד חינוכי העוסק בפיתוח מנהיגות של צעירים ישראליים לפני שירותם הצבאי. "עין פרת" הוקמה בשנת תשס"ב 2001 במסגרת המכינות הקדם צבאיות.

ב"עין פרת" לומדים בנים ובנות, חילונים דתיים ומסורתיים, ימניים ושמאלניים, אנשי המרכז והפריפריה, ומקיימים הלכה למעשה חיים משותפים של כל חלקי החברה הישראלית.

כיום מתקיימות במדרשה למנהיגות שלוש תוכניות:

מכינה קדם צבאית - תוכנית בת עשרה חודשים הפועלת בשתי שלוחות זהות בשני ישובים סמוכים: כפר אדומים ונופי פרת. בכל שלוחה כארבעים חניכים.

המדרשה הגבוהה - שנה ב' – תוכנית בת שבעה חדשים בה לומדים כשלושים חניכים בוגרי מכינות ושנות שירות. 

"דרך פרת" - תנועת נוער למנהיגות ארץ ישראלית המפעילה קבוצות מנהיגות לכיתות י' יא' ויב' מכל הארץ לפעילות ערכית מתמשכת. במסגרת זו החלה לפעול בתשע"ח מכינה חצי שנתית בקיבוץ סופה בדרום עוטף עזה ברוח מכינת האם בכפר אדומים ונופי פרת.

לצד המדרשה למנהיגות פועלת המדרשה באלון ובה תוכניות שונות לבוגרי צבא. (אתר המדרשה באלון)

החזון של המדרשה למנהיגות
להוביל שיפור מתמיד, תפיסתי, התנהגותי ותרבותי בכל רובדי החברה וההנהגה במדינת ישראל ובעם היהודי למען חיים איכותיים, חברת מופת ומדינה מתוקנת. 

מטרות
  1. להתחנך כבני אדם החותרים למצוינות של מכלול בניין האישיות - הגוף, השכל והנפש. 
  2. להעמיק בבירור הזהות היהודית-ציונית-ישראלית מתוך אחריות ומחויבות. 
  3. לפתח איכויות של אחריות אישית, קהילתית ולאומית, רגישות ותשומת לב חברתית ומחויבות להשפיע ולשפר בחברה בישראל וביהדות התפוצות.
  4. ליצור מודל של חיים משותפים, רוחניים ומעשיים, בין חילונים ודתיים אנשי שמאל וימין, השואפים לממש את החזון הציוני. 
  5. לפתח כלים וכישורי מנהיגות אשר יאפשרו לבוגרים להוביל ולהנהיג במערכות השונות שבהן ישתלבו במהלך חייהם. 
  6. להכין את החניכים לשירות צבאי משמעותי ותורם בדגש על תפקידי פיקוד וקצונה. 

יעדים 
היעד החינוכי: לכוון לחיים של דוגמא אישית, עבודה על מידות, חתירה מתמדת לשיפור ולעשיית טוב, רגישות לאחר, חיים של עשייה מתוך שמחה ותחושת שליחות.

היעד הזהותי: לעורר פטריוטיות תרבותית, להעמיק את הגאווה בזהות היהודית, הציונית, הישראלית והדמוקרטית. ליצור גשר של הבנה ואמון בין רבדים שונים בחברה על מנת לבסס מודל של חיי שיתוף רוחניים ומעשיים.  

היעד אינטלקטואלי: בניית אישיות רחבת אופקים, צמאת דעת וביקורתית. המכינה חותרת לעצב "תלמידי חכמים" שלמדנותם היא חלק מאישיותם.

היעד המנהיגותי: בניית אמון ביכולות היוזמה והמנהיגות הטמונים בקרב כל אחד מתלמידינו ופיתוחן על ידי למידה והתנסות מעשית.  

היעד הציבורי: לסייע בידי קבוצות מנהיגות להשפיע בחברה הישראלית ובעולם היהודי תוך העמקת זהותם, הגברת ערנותם החברתית, והסובלנות כלפי הרב תרבותיות בישראל. 

קהל התלמידים במדרשה 
במדרשה לומדים כל גווני החברה הישראלית והיהודית. דתיים וחילונים, ימנים ושמאלניים, גברים ונשים, עולים חדשים ובני יהדות התפוצות. 
 
יצירת קשר  ד.נ מזרח בנימין, כפר אדומים, 90618    טלפון: 02-5905992   פקס: 02-5905994   דוא"ל: shirazachi@gmail.com