המדרשה למנהיגות חברתית
תוכנית קדם צבאית לבוגרי י״ב, חילוניים ודתיים, בנים ובנות
 
 

אלול תשע"ו ספטמבר 2016
השבוע נפתחה שנת הלימודים במכינה
השנה פועלות במכינה 3 קבוצות:
מחזור ט"ז
מחזור א' - שלוחת "נופי פרת"
ומחזור י"ד של המדרשה הגבוהה שנה ב'
בהצלחה ושנה טובה
תהליך הגיוס למחזור י"ז החל.
ימים פתוחים במכינת עין פרת שלוחת כפר אדומים
יתקיימו בתאריכים: 25-26.11.16 ו- 18-19.12.16  וב
שלוחת נופי פרת בתאריכים  25-26.1.17.
להרשמה לימים הפתוחים יש להיכנס לאתר הגיוס המשותף למכינות הקדם צבאיות בכתובת:


reg.mechinot.org.il

ולבחור את מכינת עין פרת.

בהצלחה!!
 
 

אלול תשע"ו ספטמבר 2016
השבוע נפתחה שנת הלימודים במכינה
השנה פועלות במכינה 3 קבוצות:
מחזור ט"ז
מחזור א' - שלוחת "נופי פרת"
ומחזור י"ד של המדרשה הגבוהה שנה ב'
בהצלחה ושנה טובה
תהליך הגיוס למחזור י"ז החל.
ימים פתוחים במכינת עין פרת שלוחת כפר אדומים
יתקיימו בתאריכים: 25-26.11.16 ו- 18-19.12.16  וב
שלוחת נופי פרת בתאריכים  25-26.1.17.
להרשמה לימים הפתוחים יש להיכנס לאתר הגיוס המשותף למכינות הקדם צבאיות בכתובת:


reg.mechinot.org.il

ולבחור את מכינת עין פרת.

בהצלחה!!
 
 

אלול תשע"ו ספטמבר 2016
השבוע נפתחה שנת הלימודים במכינה
השנה פועלות במכינה 3 קבוצות:
מחזור ט"ז
מחזור א' - שלוחת "נופי פרת"
ומחזור י"ד של המדרשה הגבוהה שנה ב'
בהצלחה ושנה טובה
תהליך הגיוס למחזור י"ז החל.
ימים פתוחים במכינת עין פרת שלוחת כפר אדומים
יתקיימו בתאריכים: 25-26.11.16 ו- 18-19.12.16  וב
שלוחת נופי פרת בתאריכים  25-26.1.17.
להרשמה לימים הפתוחים יש להיכנס לאתר הגיוס המשותף למכינות הקדם צבאיות בכתובת:


reg.mechinot.org.il

ולבחור את מכינת עין פרת.

בהצלחה!!
 
יצירת קשר  ד.נ מזרח בנימין, כפר אדומים, 90618    טלפון: 02-5905992   פקס: 02-5905994   דוא"ל: shirazachi@gmail.com